Sở Quy hoạch – Kiến trúc Tp.HCM, cho biết phần đường giao thông của một số...