Tp.HCM: Đề xuất các vị trí phát triển cảng, bến trên địa bàn

UBND Tp.HCM chỉ đạo khẩn trương rà soát, đề xuất các vị trí đủ điều kiện tại khu vực trung tâm thành phố để phát triển cảng, bến theo từng đối tượng và nhu cầu cụ thể (taxi, tàu du lịch, xe buýt đường sông; nhu cầu đón trả khách và neo đậu phương tiện thủy…).

cảng bến
Tp.HCM thực hiện rà soát, đề xuất các vị trí phát triển cảng, bến trên địa bàn

Theo đó, UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở - ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách về phát triển du lịch đường thủy và giảm ùn tắc giao thông đường bộ.

Việc xác lập quy hoạch hệ thống các vị trí cảng bến phục vụ nhu cầu đón, trả khách và neo đậu các phương tiện thủy nội địa nhằm phát triển du lịch, tôn tạo cảnh quan, hình thành hệ thống hạ tầng giao thông đô thị hoàn chỉnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của thành phố.

Các cơ quan, đơn vị cần làm rõ các vấn đề về quy hoạch, điều kiện an toàn, cảnh quan đô thị và khả năng kết nối liên hoàn giữa giao thông đường bộ và đường thủy; phương án và hình thức đầu tư khả thi (ưu tiên xã hội hóa đầu tư); đảm bảo tính đồng bộ, khoa học và tương thích với quy hoạch và quy mô đầu tư. Các nội dung này cần có sơ đồ, hình ảnh mô phỏng (3D), kể cả mô hình các loại phương tiện sử dụng…