Bạn có biết những nhầm lẫn làm mất oan tiền tỷ khi đầu tư địa ốc?

Khi mua đất dự án chưa có sổ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất), để đảm bảo an toàn, không nên chỉ giao dịch với người đứng ra chuyển nhượng trực tiếp nền đất mà phải liên hệ với chủ dự án. Mục đích nhằm làm rõ trách nhiệm trả tiền mua đất của các bên. Cần xác định rõ người bán đất đã thanh toán hết tiền mua đất cho chủ dự án hay chưa, có hóa đơn chứng từ chứng minh việc này hay không? Mục đích của việc này giúp bên mua trả đủ và đúng số tiền cho chủ nhân thật sự của nền đất.

Đa số đất nền dự án chưa có sổ đã được bán qua nhiều tay, có thể từ khách hàng đầu tiên (F1) đến nhiều khách hàng sau này (Fn) và rất khó xác định họ đã nộp đủ tiền cho chủ đầu tư hay chưa. Các nền đất này phải xây xong nhà mới được cấp giấy chứng nhận. Do đó, không thể giao dịch tay đôi mà cần phải làm việc 3 bên (bên mua, bên bán và chủ đầu tư) mới giảm thiểu được rủi ro, tránh trường hợp nhà đầu tư đã trả tiền mua đất cho người bán trực tiếp nhưng sau này vẫn tiếp tục bị chủ đầu tư đòi nợ.